TECNOMASZ

Informacje

Poznaj więcej informacji o suwnicach

O suwnicach

Bez dźwignic, zwanych również suwnicami, trudno wyobrazić sobie pracę z wykorzystaniem dużych komponentów. Urządzenie przeznaczone jest do transportowania ładunków i doskonale sprawdza się w gałęziach gospodarki specjalizujących się w magazynowaniu i transporcie, a także przeprowadzaniu procesów produkcyjnych czy montażowych.

Suwnica składa się z mostu – konstrukcji nośnej przesuwającej się to torach, a także wciągarki, która umożliwia podnoszenie i opuszczanie ładunków w pionie i poziomie. Przemieszczanie materiałów ograniczone jest do długości toru, jaki wyznaczony został na moście, wysokości sprzętu, a także szerokości konstrukcji nośnej. W skład urządzenia wchodzą również mechanizmy jazdy (czołownice), mechanizmy podnoszenia i wózek jazdy. Obecnie do najczęściej stosowanych modeli należą suwnice bramowe i pomostowe. Mogą mieć napęd ręczny, elektryczno-ręczny, elektryczny, pneumatyczny lub hydrauliczny.

Suwnica bramowa zbudowana jest z pomostu osadzonego na dwóch mostach bocznych. Zaopatrzona może być w jeden z typów podwozia: kołowe lub szynowe. Najczęściej stawiana jest przy przy stoczniach.

Konstrukcja suwnicy pomostowej składa się z pomostu typu kratownicowego połączonego z zainstalowanymi u sufitu szynami. Właśnie ze względu na swoją budowę stosowana jest w halach produkcyjnych oraz magazynowych.

Parametry techniczne suwnic

  • Udźwig – maksymalna masa ładunku możliwa do podniesienia, do jakiej dopuszczona została suwnica. Do tego należy doliczyć ciężar wybranego osprzętu, w tym trawersów i chwytaków. Liczona w tonach.
  • Rozpiętość suwnicy – odległość pomiędzy osiami szyn jezdnych liczona w metrach.
  • Wysokość podnoszenia – maksymalna wysokość, na którą można unieść ładunek, podawana w metrach. Informacja ta pozwala sprawdzić, czy przeniesienie ładunku będzie bezpieczne i nie uszkodzi suwnicy.
  • Prędkość podnoszenia/opuszczania – prędkość, z jaką ładunek może zostać podniesiony lub opuszczony, ustalany przez producenta, podawany w m/s. Wartości te zamieszcza się w dokumentacji techniczno-ruchowej.
  • Prędkość jazdy suwnicy – prędkość w m/s, z jaką porusza się suwnica wraz z ładunkiem po ustalonym torze.
  • Prędkość jazdy wózka – dotyczy prędkości wyrażonej w m/s, z jaką porusza się wózek suwnicy po dźwigarze.
  • Grupa natężenia pracy – parametr określany na podstawie współczynników obciążenia oraz klasy wykorzystania suwnicy (a zatem liczby cykli pracy w jednostce czasu). Dokładne dane ustalane są według normy PN-M-06503-1991.