SUWNICA POMOSTOWA 20T wraz z estakadą

50000.00 eur

Zapytaj o maszynę
ID 1957
Rok produkcji 2020

SUWNICA POMOSTOWA DWUDŹWIGAROWA OMIS wraz pełną estakadą

KOMPLETNY ZESTAW - SUWNICA Z ESTAKADĄ GOTOWA DO UŻYTKU, ZALEGALIZOWANA W POLSCE, DOPUSZCZONA DO EKSPLOATACJI PRZEZ URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W WARSZAWIE, BIURO W BIAŁYMSTOKU.

Zestaw został stworzony w Polsce zaś suwnica dwudźwigarowa w której skład wchodzą: wózek, wciągarka, silniki, hak, liny, elektryka, kaseta sterująca zostały zaimportowane z Włoch w listopadzie 2020 roku przez naszą firmę we współpracy ze specjalizującą się w tej branży firmę z Polski od sprawdzonego dostawcy, który odnawia tego typu urządzenia, w/w elementy suwnicy zostały wyprodukowane w 2007r., Włoska firma która zajmuję się renowacją i certyfikacją suwnic po procesie odnowienia urządzenia nadała mu CERTYFIKAT CE na rok 2020 zgodny z dyrektywami unijnymi na podstawie czego rok produkcji urządzenia uznaje się za 2020. Po dostarczeniu suwnicy do Polski rozpoczęty został proces adaptacji suwnicy do użytku w Polsce poprzez:
przysięgłe przetłumaczenie dokumentacji do niej załączonej,
stworzenie projektu wykonawczego estakady przez projektanta z uprawnieniami
stworzenie projektu instalacji elektrycznej również przez projektanta z uprawnieniami,
stworzenie estakady przez nasza wytwórnię konstrukcji stalowych, następnie odbiór urządzenia przez osobę uprawnioną do konserwacji suwnic oraz finalnie przez UDT.

Zestaw posiada następujące elementy:

suwnica pomostowa dwudźwigarowa
słupy główne 4 szt
belki podsuwnicowe 2 szt
tężniki 2 szt
odboje 4 szt
blachy oporowe 4 szt
ściąg suwnicy 4 szt
ściąg belki podsuwnicowej 8 szt
wciągarka
zadaszenia
hak
kaseta sterowania
wózek

Dane:
odmiana - pomostowa
przeznaczenie - ogólnego przeznaczenia zew. i wew.
napęd - elektryczny
sterowanie - elektryczne
nr fabryczny: 030-2020
udźwig - 20 ton
element chwytny - hak
miejsce sterowania - z poziomu roboczego
rodzaj mechanizmów - wciągarka
wysokość podnoszenia - 7m
rozpiętość mostu: 13870 mm
długość pomostu 6m

Suwnica posiada następująca dokumentację:
decyzję zezwalającą na eksploatację ww. urządzenia technicznego do dnia 31.12.2022r. przy aktualnych parametrach/danych określonych w księdze rewizyjnej urządzenia wydana przez PREZESA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO dnia 29.12.2020
księgę rewizyjną urządzenia wydaną przez UDT oddział w Warszawie, Biuro w Białymstoku
wykonane badanie odbiorcze z wynikiem pozytywnym wykonane przez UDT w dniu 29.12.2020
protokół oceny poprawności montażu i wykonanych prób pomontażowych
protokół odbioru części budowlanej stwierdzający, że konstrukcja pod urządzenie została wykonana zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej urządzenia i sztuką budowlaną oraz obowiązującym prawem i Polskimi normami.
protokół badania rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej
protokół badania skuteczności przeciwporażeniowej w instalacji elektrycznej
protokół badania technicznego urządzeń uziemiających
oświadczenie przyjęte przez UDT iż suwnica została zogodnie z zaleceniami producenta i instrukcją obsługi dostosowana do użytkowania na zewnątrz.
oświadczenie konstruktora z uprawnieniami dot. wartości obciążenia próbnego suwnicy w zadaniu budowy estakady pod suwnicę o udźwigu 20 ton
kompletny projekt wykonawczy estakady (wraz z fundamentami) pod suwnicę o udźwigu 20t
kompletny projekt wykonawczy zasilania elektrycznego suwnicy wykonany przez projektanta z uprawnieniami
deklaracja zgodności i certyfikacja całego systemu podnoszenia wydana przez producenta i przetłumaczona z języka Włoskiego na język Polski przez tłumacza przysięgłego
deklaracja zgodności WE mówiąca o spełnieniu wszystkich postanowień dotyczących następujących dyrektyw wewnątrzwspólnotowych: dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/WE, dyrektywa 2014/30/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej wydane przez producenta i przetłumaczone z języka Włoskiego na język Polski przez tłumacza przysięgłego
wszystkie niezbędne instrukcje w tym obsługi i konserwacji przetłumaczone z języka Włoskiego na język Polski przez tłumacza przysięgłego
oryginały wszystkich dokumentów do suwnicy

Niektóre z powyższych dokumentów i badań będą musiały być wykonane ponownie na miejscu nowego posadowienia suwnicy, nie mniej jednak zostały wykazane powyżej w celu uświadomienia nowego nabywcy iż suwnica jest w pełni przygotowana do użytkowania jej w Polsce zgodnie z obowiązującym prawem i Polskim normami nałożonymi przez ustawodawcę oraz wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego.