kolumny HEA; IPE

8500.00 eur

Zapytaj o maszynę
ID 1507

Kolumny: 

25x HEA 240 o wysokości 5,2 m w komplecie z płytą montażową/mocującą. 

Kolumny o wysokości 4 m mają predyspozycję do montażu belek podsuwnicowych./ posiadają belkę górną. 

50x IPE 200 o wysokości 4 m.

16x HEA 200 o wysokości 5,2 m.